1) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 3.PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ PIERWSZY b) 8. PAN SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY c) 14.PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU 2) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 5.SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ b) 12.PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU c) 6. ŚW. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI 3) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 5.SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ b) 4. PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ c) 9. PAN UPADA PO RAZ TRZECI 4) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 1. PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY b) 2. PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA c) 8. PAN JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY 5) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 7. PAN JEZUS UPADA DRUGI RAZ b) 5. SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI c) 8.PAN JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY. 6) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 6. ŚW. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI b) 4. SPOTKANIE Z MATKĄ c) 9. PAN JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI 7) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 6. ŚW. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI b) 1. PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY c) 12. PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU 8) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 1.PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ b) 8. PAN JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY c) 11. PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA 9) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 2. PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA b) 7. PAN JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI c) 4. PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ 10) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 3. PAN JEZUS UPADA PIERWSZY RAZ b) 5. SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI c) 7. PAN JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI 11) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 5. SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI b) 8. PAN JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY c) 6. ŚW. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI 12) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 10. PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY b) 9. PAN JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI c) 2. PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA 13) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 13. PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA b) 5. SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI c) 6. ŚW. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI 14) JAKA TO STACJA DROGI KRZYŻOWEJ? a) 12.PAN JEZUS UMIERA NA KRZYZU b) 8. PAN JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY c) 14.PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

DROGA KRZYŻOWA - WIESZ JAKA TO STACJA?🤔

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?