Ze względu na dużą ilość ____ niedostosowanych społecznie, o zaburzonym ____, czy też sprawiających trudności wychowawcze, ważnym kierunkiem pracy wychowawczej w pogotowiu jest resocjalizacja (powstrzymywanie procesu demoralizacji, ukazywanie atrakcyjnych, realnych i wartościowych społecznie ____ życiowych, rozwijanie pozytywnych zainteresowań, stymulowanie pozytywnych motywacji, itp.). Praca ____, wychowawcza i dydaktyczna ma charakter działań ____ doraźnych, rozpoznawczych, których istotą jest ścisłe podporządkowanie celom diagnostycznym.

Zakres działań podjemowanych w pogotowiu opiekuńczym

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?