Wierzę w Boga Ojca ____, Stworzyciela ____ i ziemi.I w Jezusa ____, Syna Jego ____, Pana naszego;który się począł z ____ Świętego; narodził się z Maryi ____;umęczon pod ponskim ____, ukrzyżowan, umarł i ____;zstąpił do piekłem, trzeciego dnia ____;wstąpił na ____, siedzi po prawicy Boga Ojca ____;stamtąd przyjdzie sądzić ____ i umarłych. Wierzę w ____ Świętego;święty Kościół ____, Świętych ____;grzechów ____;ciała ____;żywot ____.Amen.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?