Pole powierzchni sześcianu - a2 + a2 + a2 + a2 + a2 + a2 , Pole ściany bocznej ostrosłupa sześciokątnego - a · h ∶ 2, Pole sześciokąta foremnego - 6 · a2 ✔3 : 4, Pole powierzchni bocznej graniastosłupa - Obwpodst. · H, Objętość graniast. trójkątnego prawidłowego  - a2 ✔3 : 4 · H, Pole powierzchni prostopadłościanu - 2(ab + bc + ac), Objętość ostrosł. prawidłowego czworokątnego - a2 H : 3, Objętość sześcianu - x3, Pole powierzchni graniast. czworokątnego - 2Pp + Obwpodst. · H, Pole powierzchni czworościanu foremnego - a2 ✔3,

Bryły - wzory na pola powierzchni i objętość

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?