I Z DUCHEM TWOIM. - PAN Z WAMI, BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI. - OTO SŁOWO BOŻE, CHWAŁA TOBIE PANIE - SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA, CHWAŁA TOBIE CHRYSTE. - OTO SŁOWO PAŃSKIE, GŁOSIMY ŚMIERĆ , TWOJĄ PANIE JEZU, WYZNAJEMY TWOJE ZMARTWYCHWSTANIE I OCZEKUJEMY TWEGO PRZYJŚCIA W CHWALE. - OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY., CHRYSTUS UMARŁ, CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, CHRYSTUS POWRÓCI. - TAJEMNICA WIARY, ILE RAZY TEN CHLEB SPOŻYWAMY I PIJEMY Z TEGO KIELICHA, GŁOSIMY ŚMIERĆ TWOJĄ PANIE, OCZEKUJĄC TWEGO PRZYJŚCIA W CHWALE. - WIELKA JEST TAJEMNICA NASZEJ WIARY, PANIE, TY NAS WYBAWIŁEŚ PRZEZ KRZYŻ I ZMARTWYCHWSTANIE SWOJE, TY JESTEŚ ZBAWICIELEM ŚWIATA. - UWIELBIAJMY TAJEMNICĘ WIARY, PANIE NIE JESTEM GODZIEN, ABYŚ PRZYSZEDŁ DO MNIE, ALE POWIEDZ TYLKO SŁOWO, A BĘDZIE UZDROWIONA DUSZA MOJA. - OTO BARANEK BOŻY, KTÓRY GŁADZI GRZECHY ŚWIATA. BLOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ZOSTALI WEZWANI NA JEGO UCZTĘ , AMEN - CIAŁO CHRYSTUSA,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?