Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
prostokąt - Równoległobok o wszystkich kątach prostych, trapez - Ma dwie równoległe podstawy, romb - Jego przekątne są prostopadłe, kwadrat - Czworokąt, który ma wszystkie boki i kąty równe, Deltoid - Czworokąt, którego przekątne przecinają się pod kątem prostym ale nie dzielą się w połowie , równoboczny - Trójkat, który ma wszystkie kąty po 60 stopni, równoległobok - czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych, przyległe - dwa kąty o wspólnym ramieniu i sumie miar 180 stopni,

Powtórzenie-własności figur

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne