Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Jedna przekątna rombu o polu 48 cm2 ma 8 cm. Długość drugiej przekątnej wynosi: a) 6 cm b) 3 cm c) 16 cm d) 12 cm 2) Jeden z boków prostokąta ma 15 cm, a drugi jest 3 razy krótszy. Pole tego prostokąta wynosi: a) 75 cm2 b) 45 cm2 c) 40 cm2 d) 20 cm2 3) W którym przykładzie poprawnie ustalono zależność między jednostkami pola? a) 1 m2 = 10 dm2 b) 1 m2 = 0,1 · 0,1 dm2 c) 1 m2 = 100 · 100 dm2 d) 1 m2 = 10 · 10 dm2 4) Jakie pole ma trójkąt o podstawie 2 cm, jeśli wysokość opuszczona na tę podstawę ma 5 cm? a) 5 cm2 b) 10 cm2 c) 7 cm2 d) 3 cm2 5) Jedna przekątna rombu o polu 30 cm2 ma 6 cm. Długość drugiej przekątnej wynosi: a) 5 cm b) 10 cm c) 2,5 cm d) 9 cm 6) Jeden z boków prostokąta ma 12 cm, a drugi jest 2 razy krótszy. Pole tego prostokąta wynosi: a) 6 cm2 b) 72 cm2 c) 36 cm2 d) 24 cm2 7) W którym przykładzie poprawnie ustalono zależność między jednostkami pola? a) 1 dm2 = 0,01 · 0,01 mm2 b) 1 dm2 = 100 · 100 mm2 c) 1 dm2 = 100 mm2 d) 1 dm2 = 10 · 10 mm2 8) Jakie pole ma trójkąt o podstawie 2 cm, jeśli wysokość opuszczona na tę podstawę ma 7 cm? a) 5 cm2 b) 7 cm2 c) 14 cm2 d) 9 cm2 9) Jedna przekątna rombu o polu 36 cm2 ma 9 cm. Długość drugiej przekątnej wynosi: a) 8 cm b) 4 cm c) 2 cm d) 9 cm 10) Jedna przekątna rombu o polu 48 cm2 ma 6 cm. Długość drugiej przekątnej wynosi: a) 8 cm b) 4 cm c) 16 cm d) 18 cm 11) Jedna przekątna rombu o polu 36 cm2 ma 6 cm. Długość drugiej przekątnej wynosi: a) 6 cm b) 12 cm c) 3 cm d) 9 cm 12) Jedna przekątna rombu o polu 42 cm2 ma 6 cm. Długość drugiej przekątnej wynosi: a) 7 cm b) 3,5 cm c) 14 cm d) 15 cm 13) Jedna przekątna rombu o polu 45 cm2 ma 5 cm. Długość drugiej przekątnej wynosi: a) 18 cm b) 9 cm c) 4,5 cm d) 12,5 cm 14) Jedna przekątna rombu o polu 36 cm2 ma 4 cm. Długość drugiej przekątnej wynosi: a) 9 cm b) 4,5 cm c) 18 cm d) 14 cm 15) Jedna przekątna rombu o polu 45 cm2 ma 9 cm. Długość drugiej przekątnej wynosi: a) 5 cm b) 13,5 cm c) 2,5 cm d) 10 cm 16) Jedna przekątna rombu o polu 42 cm2 ma 7 cm. Długość drugiej przekątnej wynosi: a) 6 cm b) 12 cm c) 14 cm d) 3 cm 17) Jeden z boków prostokąta ma 6 cm, a drugi jest 2 razy dłuższy. Pole tego prostokąta wynosi: a) 72 cm2 b) 12 cm2 c) 36 cm2 d) 48 cm2 18) Jeden z boków prostokąta ma 8 cm, a drugi jest 2 razy krótszy. Pole tego prostokąta wynosi: a) 16 cm2 b) 24 cm2 c) 32 cm2 d) 48 cm2 19) Jeden z boków prostokąta ma 5 cm, a drugi jest 3 razy dłuższy. Pole tego prostokąta wynosi: a) 15 cm2 b) 40 cm2 c) 75 cm2 d) 60 cm2 20) Jeden z boków prostokąta ma 12 cm, a drugi jest 3 razy krótszy. Pole tego prostokąta wynosi: a) 36 cm2 b) 32 cm2 c) 16 cm2 d) 48 cm2 21) Jeden z boków prostokąta ma 10 cm, a drugi jest 2 razy krótszy. Pole tego prostokąta wynosi: a) 5 cm2 b) 30 cm2 c) 40 cm2 d) 50 cm2 22) Jeden z boków prostokąta ma 9 cm, a drugi jest 3 razy krótszy. Pole tego prostokąta wynosi: a) 9 cm2 b) 24 cm2 c) 12 cm2 d) 27 cm2 23) Jeden z boków prostokąta ma 5 cm, a drugi jest 2 razy dłuższy. Pole tego prostokąta wynosi: a) 10 cm2 b) 40 cm2 c) 50 cm2 d) 30 cm2 24) Jeden z boków prostokąta ma 4 cm, a drugi jest 2 razy dłuższy. Pole tego prostokąta wynosi: a) 8 cm2 b) 32 cm2 c) 24 cm2 d) 48 cm2 25) W którym przykładzie poprawnie ustalono zależność między jednostkami pola? a) 1 m2 = 100 cm2 b) 1 m2 = 10 ⋅ 10 cm2 c) 1 m2 = 100 ⋅ 100 cm2 d) 1 m2 = 0,01 ⋅ 0,01 cm2 26) W którym przykładzie poprawnie ustalono zależność między jednostkami pola? a) 1 km2 = 0,0001 ⋅ 0,0001 dm2 b) 1 km2 = 10 000 ⋅ 10 000 dm2 c) 1 km2 = 10 000 dm2 d) 1 km2 = 100 ⋅ 100 dm2 27) 6. W którym przykładzie poprawnie ustalono zależność między jednostkami pola? a) 1 m2 = 100 ⋅ 100 mm2 b) 1 m2 = 1000 ⋅ 1000 mm2 c) 1 m2 = 0,001 ⋅ 0,001 mm2 d) 1 m2 = 1000 mm2 28) W którym przykładzie poprawnie ustalono zależność między jednostkami pola? a) 1 dm2 = 10 ⋅ 10 cm2 b) 1 dm2 = 10 cm2 c) 1 dm2 = 100 ⋅ 100 cm2 d) 1 dm2 = 0,1 ⋅ 0,1 cm2 29) W którym przykładzie poprawnie ustalono zależność między jednostkami pola? a) 1 km2 = 1000 ⋅ 1000 m2 b) 1 km2 = 0,001 ⋅ 0,001 m2 c) 1 km2 = 1000 m2 d) 1 km2 = 100 ⋅ 100 m2 30) 6. W którym przykładzie poprawnie ustalono zależność między jednostkami pola? a) 1 cm2 = 10 ⋅ 10 mm2 b) 1 cm2 = 10 mm2 c) 1 cm2 = 0,1 ⋅ 0,1 mm2 d) 1 cm2 = 100 ⋅ 100 mm2 31) Jakie pole ma trójkąt o podstawie 4 cm, jeśli wysokość opuszczona na tę podstawę ma 5 cm? a) 20 cm2 b) 10 cm2 c) 9 cm2 d) 1 cm2 32) Jakie pole ma trójkąt o podstawie 4 cm, jeśli wysokość opuszczona na tę podstawę ma 7 cm? a) 11 cm2 b) 3 cm2 c) 14 cm2 d) 28 cm2 33) Jakie pole ma trójkąt o podstawie 6 cm, jeśli wysokość opuszczona na tę podstawę ma 4 cm? a) 24 cm2 b) 2 cm2 c) 10 cm2 d) 12 cm2 34) Jakie pole ma trójkąt o podstawie 6 cm, jeśli wysokość opuszczona na tę podstawę ma 2 cm? a) 12 cm2 b) 8 cm2 c) 6 cm2 d) 4 cm2 35) Jakie pole ma trójkąt o podstawie 2 cm, jeśli wysokość opuszczona na tę podstawę ma 8 cm? a) 10 cm2 b) 8 cm2 c) 16 cm2 d) 6 cm2 36) Jakie pole ma trójkąt o podstawie 6 cm, jeśli wysokość opuszczona na tę podstawę ma 3 cm? a) 2 cm2 b) 18 cm2 c) 3 cm2 d) 9 cm2 37) Jakie pole ma trójkąt o podstawie 4 cm, jeśli wysokość opuszczona na tę podstawę ma 3 cm? a) 6 cm2 b) 12 cm2 c) 7 cm2 d) 1 cm2 38) Jakie pole ma trójkąt o podstawie 6 cm, jeśli wysokość opuszczona na tę podstawę ma 5 cm? a) 15 cm2 b) 30 cm2 c) 11 cm2 d) 1 cm2

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne