Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
wider - szerszy, the best - najlepszy, easy - łatwy, easier - łatwiejszy, the deepest - najgłębszy, taller - wyższy, the most intelligent - najbardziej inteligentny, expensive - drogi, wetter - bardziej mokry, the biggest - największy, more difficult - trudniejszy, the most interesting - najciekawszy ,

Do krzyżówki wpisz angielskie odpowiedniki podanych przymiotników

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne