1) CASA a) b) c) d) 2) CUORE a) b) c) d) 3) CANE a) b) c) d) 4) CODA a) b) c) d) 5) CUBO a) b) c) d) 6) CACO a) b) c) d) 7) CORO a) b) c) d) 8) CAMINO a) b) c) d) 9) COLORI a) b) c) d) 10) CAROTE a) b) c) d) 11) CUCINA a) b) c) d) 12) CUOCO a) b) c) d)

PAROLE CHE INIZIANO CON CA - CO - CU

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?