Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
advertisement - ogłoszenie, reklama, argument - kłótnia, celebration - uroczystość, connection - połączenie, decoration - dekoracja, development - rozwój, education - edukacja, enjoyment - przyjemność, equipment - sprzęt, excitement - radość, ekscytacja, movement - ruch, possession - własność, prediction - przewidywanie, suggestion - sugestia,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne