RA - ra, RO - ro, RE - re, RU - ru, RY - ry, AR - ar, OR - or, ER - er, UR - ur, YR - yr,

Czytanie sylabowe małe i duże

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?