Countable nouns- rzeczowniki policzalne: a lot of strawberries, many (dużo), How many ( ile), biscuits, sweets, tomato, potatoes, eggs, grapes, chips, pears, roll, Uncountable nouns- rzeczowniki niepoliczalne: a lot of water, much (dużo), How much ( ile), salt, meat, cheese, bread, pasta, sugar, milk, juice, salad, chicken, spinach, ice cream, rice, chocolate,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?