Bogurodzica - Matko Boga, zyszczy - zjednaj, bożycze - Synu Boga, zbożny - obfity, zwolena - wybrana, spuści - ześlij, słysz - słuchaj, przebyt - pobyt,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?