1) Bieg wahadłowy do przodu i do tyłu na dystansie 5m, dotknięcie podłoża raz prawą, raz lewą ręką 2) W leżeniu tyłem, lewa noga wyprostowana, prawa zgięta w st. biodrowym i kolanowym jest odwiedziona, prawa stopa spoczywa na podłożu a podeszwową stroną przylega do kolana nogi przeciwnej/1 min na każdą stronę  3) W leżeniu tyłem, lewa noga wyprostowana, prawa zgięta w st. biodrowym i kolanowym jest odwiedziona, prawa stopa spoczywa na kolanie nogi przeciwnej/ 1 min na każdą stronę 4) Podpór leżąc przodem, dłonie oparte na piłce (do koszykówki, siatkówki itp.) wykonujemy dynamiczne pompki przez 5 sek./3 serie 5) Podpór leżąc przodem lewa dłoń oparta na piłce, prawa oparta na podłodze , wykonujemy dynamiczne pompki ze zmianą rąk, 5 sek./3 serie 6) W staniu wykonujemy dynamiczne wspięcia na palcach bez dotykania piętami do podłogi, 15 sek. 7) W staniu na jednej nodze wykonujemy dynamiczne wspięcia na palce bez dotykania piętami podłogi, 10 sek./każda noga 8) Dynamiczne przysiady z piłką w dłoniach - z przysiadu wyjście w górę z uniesieniem piłki nad głowę/powrót do przysiadu z piłką skierowaną do podłoża, 30 sek. 9) Dynamiczne przysiady z piłką w dłoniach - z przysiadu wyjście w górę z uniesieniem piłki nad głowę w prawo/lewo -powrót do przysiadu z piłką skierowaną do podłoża, 30 sek. 10) Dynamiczne przysiady z piłką w dłoniach - z przysiadu wyjście w górę z uniesieniem piłki nad głowę, powrót do przysiadu z piłką skierowaną do podłoża z rotacją tułowia w prawo/lewo, 30 sek. 11) Dynamiczne przysiady z piłką w dłoniach - z przysiadu wyjście w górę z uniesieniem piłki nad głowę w prawo/lewo, powrót do przysiadu z piłką skierowaną do podłoża z rotacją tułowia w prawo/lewo, 30 sek. 12) Dynamiczne przysiady na jednej nodze z piłką w dłoniach - z przysiadu wyjście w górę z uniesieniem piłki nad głowę, powrót do przysiadu z piłką skierowaną do podłoża, 15 sek./każda noga 13) Dynamiczne przysiady na jednej nodze z piłką w dłoniach - z przysiadu wyjście w górę z uniesieniem piłki nad głowę w prawo/lewo -powrót do przysiadu z piłką skierowaną do podłoża, 15 sek./każda noga 14) Dynamiczne przysiady na jednej nodze z piłką w dłoniach - z przysiadu wyjście w górę z uniesieniem piłki nad głowę, powrót do przysiadu z piłką skierowaną do podłoża z rotacją tułowia w prawo/lewo, 15 sek./każda noga 15) Dynamiczne przysiady na jednej nodze z piłką w dłoniach - z przysiadu wyjście w górę z uniesieniem piłki nad głowę w prawo/lewo, powrót do przysiadu z piłką skierowaną do podłoża z rotacją tułowia w prawo/lewo, 15 sek./każda noga 16) Stanie na lewej nodze, prawa noga w tempie wykonuje wykrok do przodu i do tyłu, 2 serie na każdą nogę po 10 17) Stanie na lewej nodze, prawa noga w tempie wykonuje wykrok w bok, 2 serie na każdą nogę po 10 18) Stanie na lewej nodze, prawa noga w tempie wykonuje zakrok w tył w skos / na zmiana prawa lewa noga, 10 powtórzeń 19) Stanie obunóż, skok do przodu z zatrzymaniem na jednej nodze, wytrzymanie 3 sekundy, 5 powtórzeń/3 serie każda noga 20) Skoki w przód po zygzaku na jednej nodze z zatrzymaniem na 2 sek., 5 powtórzeń/3 serie na każdą nogę 21) Przeskoki z nogi na nogę w miejscu, 15 powtórzeń na każdą nogę / 2 serie 22) Przeskoki obunóż przodem, przez przeszkodę (plecak, torebka, itp.) z piłką w dłoniach, 10 sek / 3 serie 23) Przeskoki obunóż bokiem, przez przeszkodę (plecak, torebka, itp.) z piłką w dłoniach, 10 sek / 3 serie 24) Przeskoki jednonóż przodem, przez przeszkodę (plecak, torebka, itp.) z piłką w dłoniach, 5 powtórzeń na każdą nogę 25) Przeskoki jednonóż bokiem, przez przeszkodę (plecak, torebka, itp.) z piłką w dłoniach, 5 powtórzeń na każdą nogę

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?