Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Wśród podanych zdań wskaż wypowiedzenie złożone. a) Ewa i Ania biegają szybko na szkolnych zawodach. b) Dwoje dzieci kłóci się głośno w piaskownicy przed domem. c) Mały pies kopie pod krzakiem i chowa tam kość. d) Mała dziewczynka opowiada babci o swoim pierwszym dniu w szkole. 2) Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie przydawkowym? a) Chodzi tam, żeby odpocząć od zgiełku miasta. b) Martwiłam się tak, że nie zdążę na pociąg. c) Poprosiłem, żeby oddał mi pieniądze. d) Kupię sobie nową sukienkę, którą wczoraj widziałam na wystawie.. 3) Wśród podanych zdań wskaż wypowiedzenie złożone współrzędnie. a) Zmęczonemu Piotrowi hałas na podwórku przeszkadzał w pracy. b) Wczoraj zmarzłem, ale nie zachorowałem. c) Pójdę tam, żeby zobaczyć ten incydent. d) Widziałem to, co mi pokazałeś. 4) W którym punkcie zapisano pytania, na które odpowiadają tylko zdania złożone podrzędnie okolicznikowe czasu? a) odkąd? jak często? kiedy? po co? b) kiedy? odkąd? jak często? jak? c) kiedy? jak długo? odkąd? jak często? d) dlaczego? kiedy? jak długo? jak? 5) Które ze zdań jest nieprawdziwe? a) Zdania złożone podrzędnie okolicznikowe odpowiadają na pytania okoliczników. b) Zdania złożone podrzędnie przydawkowe odpowiadają na pytania przydawki. c) Zdań złożonych podrzędnie okolicznikowych jest tyle, ile rodzajów okoliczników. d) Zdanie przydawkowe w zdaniu złożonym podrzędnie określa orzeczenie. 6) Edyta nie poszła do kina, bo nie lubi komedii romantycznych. Jest to zdanie: a) złożone podrzędnie dopełnieniowe, b) złożone podrzędnie przydawkowe, c) złożone podrzędnie okolicznikowe przyczyny, d) złożone podrzędnie okolicznikowe celu. 7) Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie orzecznikowym? a) Nie spodziewałem się, że nie przyjedziesz. b) Ten obraz jest taki, jak go sobie wyobrażałem. c) Zaspałem, więc nie pojechałem na wycieczkę. d) Wszyscy mówili o tym, co wydarzyło się na przerwie. 8) Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie podmiotowym? a) Prosiłem Krzyśka, żeby mi pomógł. b) Niech wstanie ten, kto to zrobił. c) Zapomniałeś wczoraj o ważnym spotkaniu. d) Odrobiłem lekcje, więc idę na spacer. 9) Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe? a) Zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe odpowiadają na pytania przypadków. b) W zdaniach złożonych podrzędnie zdanie określające jest ważniejsze. c) Zdania złożone podrzędnie podmiotowe odpowiadają na pytania: kto? co? d) W zdaniach złożonych podrzędnie zdanie określane jest ważniejsze. 10) Edyta nie poszła do teatru, bo nie lubiła długich przedstawień. Jest to zdanie: a) złożone podrzędnie dopełnieniowe, b) złożone podrzędnie przydawkowe, c) złożone podrzędnie okolicznikowe przyczyny, d) złożone podrzędnie okolicznikowe celu. 11) Która z poniższych informacji bliżej określa zdanie: „Szedł i gwizdał”? a) zdanie pojedyncze b) zdanie wielokrotnie złożone c) zdanie złożone współrzędnie łącznie d) zdanie złożone współrzędnie wynikowe

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne