Bezrobocie frykcyjne - Wynika z wchodzenia na rynek pracy młodych ludzi poszukujących pierwszego zatrudnienia, Bezrobocie sezonowe - Wynika z warunków klimatycznych, Bezrobocie cykliczne - Wynika z załamania gospodarczego, Bezrobocie strukturalne - Wynika z postępu technologicznego,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?