1) headache a) b) c) 2) earache a) b) c) 3) tummy/stomach ache a) b) c) 4) toothache a) b) c) 5) neck ache a) b) c) 6) backache a) b) c) 7) sore throat a) b) c) 8) temperature a) b) c) 9) runny nose a) b) c) 10) cough a) b) c) 11) tired a) zmęczony b) głodny c) znudzony 12) hot a) zimno b) gorąco c) spragniony 13) cold a) zmęczony b) zimno c) spragniony 14) thirsty a) zimno b) znudzony c) spragniony 15) bored a) zimno b) znudzony c) głodny 16) hungry a) głodny b) zimno c) zmęczony

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?