analyse the results - analizować wyniki, design a prototype - projektować prototyp, develop a concept - rozwijać pomysł, develop the product - ulepszać produkt, do market research - robić badanie rynku, give a demonstration - demonstrować, improve the design - ulepszać projekt, invent characters - tworzyć postacie, reserach an idea - analizować pomysł, solve problems - rozwiązywać problemy, test out the product - testować produkt,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?