1) je a) sort b) sortons c) sors 2) tu a) sortez b) sortent c) sors 3) il/elle a) sortent b) sort c) sortez 4) nous a) sortez b) sortons c) sors 5) vous a) sors b) sortent c) sortez 6) Ils/elles a) sortent b) sort c) sors

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?