1) APRI IL FINESTRINO a) FINESTRINO b) IL c) APRI 2) LASCIATE I LIBRI LÀ! a) I LIBRI b) LASCIATE c) LÀ 3) ORA FERMATE TUTTO! a) TUTTO b) ORA c) FERMATE 4) RAGAZZI SIETE PRONTI? USCIAMO! a) RAGAZZI b) SIETE PRONTI c) USCIAMO 5) VAI SUBITO A LETTO! a) A LETTO b) SUBITO c) VAI

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?