Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) A train a) b) c) d) 2) A ball a) b) c) d) 3) A car a) b) c) d) 4) A computer game a) b) c) d) 5) A drum a) b) c) d) 6) A kite a) b) c) d) 7) A top a) b) c) d) 8) A puppet a) b) c) d) 9) A lorry a) b) c) d) 10) A bike a) b) c) d)

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne