45 - 22 + 23 =, 48 - 24 + 24 =, 62 - 31 + 31 =, 66 - 33 + 33 =, 82 - 41 + 41 =, 24 - 12 + 12 =, 22 - 11 + 11 =, 25 - 13 + 12 = , 37 - 25 + 12 =, 84 - 42 + 42 =,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?