PRZYJAŹŃ - "Bliski związek pomiędzy dwoma osobami, oparty na wzajemnej sympatii, życzliwości, szczerości, zaufaniu, gotowości do pomocy oraz czerpaniu przyjemności z przebywania razem"., UCZCIWOŚĆ - "Mówienie i poszanowanie prawdy, rzetelność, nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności, stosowanie zasady bezstronności i równości praw"., ODPOWIEDZIALNOŚĆ - "Rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, dbanie o dobro i zapobieganie złu, a także gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań"., ODWAGA - "Podejmowanie trudnych, służących dobru decyzji oraz przeciwstawianiu się złu"., SPRAWIEDLIWOŚĆ - "Uczciwość w ocenianiu i sądzeniu, przestrzeganie zasady równości praw, poszanowanie prawdy oraz prawość postępowania".,

"Tychy - wspaniałe miejsce do nauki szacunku". Cz. 2

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?