Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
DYSTRYBUCJA - DZIAŁALNOŚĆ ZORIENTOWANA NA OSIĄGANIE ZYSKU, OBEJMUJĄCA ZINTEGROWANY PROCES PLANOWANIA, ORGANIZOWANIA I KONTROLI SPOSOBU PRZEPŁYWÓW PRODUKTÓW, PRZEDTRANSAKCYJNE - ZBIERANIE I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI RYNKOWYCH TO FUNKCJE, INTENSYWNA - STOSOWANA PRZY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CZĘSTEGO ZAKUPU I SPOŻYCIA, PRODUKTÓW O NISKIEJ CENIE I MAŁEJ ZŁOŻONOŚCI TECHNICZNEJ, TJ. ŻYWNOŚĆ. TO DYSTRYBUCJA, SELEKTYWNA - CHARAKTERYZUJE SIĘ OGRANICZONĄ LICZBĄ POŚREDNIKÓW. W TEN SPOSÓB SĄ DYSTRYBUOWANE ART. TRWAŁEGO UŻYTKU NP. SPRZĘT AGD. TO DYSTRYBUCJA, WYŁĄCZNA - DOTYCZY PRODUKTÓW TRWAŁEGO UŻYTKU, O WYSOKIEJ WARTOŚCI, JAK EKSKLUZYWNE SAMOCHODY. TO DYSTRYBUCJA, KANAŁY - ..........DYSTRYBUCJI - TO WSZYSTKIE PODMIOTY ZA KTÓRYCH POŚREDNICTWEM NASTĘPUJE PRZEPŁYW TOWARÓW, USŁUG I INFORMACJI NA RYNEK., PLANOWANIE - PROCES PODEJMOWANIA ZASADNICZYCH DECYZJI PROWADZĄCYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONEGO CELU., PLAN - JEST ZBIOREM UPORZĄDKOWANYCH DECYZJI DOT. REALIZACJI CELÓW I WYNIKAJĄCYCH Z NICH ZADAŃ ORAZ SPOSOBÓW ICH REALIZACJI., JEDNORAZOWE - W DYSTRYBUCJI SĄ TWORZONE W SYTUACJACH, KTÓRE WYSTĘPUJĄ POJEDYNCZO, TO PLANY, DRP - SKRÓT PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCJI, MRP - SKRÓT PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH, SWOT - popularna heurystyczna technika służąca do porządkowania i analizy informacji., INDYWIDUALNY - OSOBA NABYWAJĄCA DOBRA MATERIALNE I USŁUGI W CELU ZASPOKOJENIA WŁASNYCH POTRZEB OSOBISTYCH (B2C) TO KLIENT, INSTYTUCJONALNY - FIRMA NABYWAJĄCA DOBRA W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PRZEDMIOTU JEJ DZIAŁALNOŚCI (B2B) TO KLIENT, POŚREDNIK - osoba pośrednicząca, załatwiająca sprawy między jakimiś osobami, HURTOWNIK - pośrednik kupujący od producentów duże ilości towaru, które odsprzedaje potem detalistom, CENTRUM LOGISTYCZNE - wyspecjalizowana struktura gospodarcza grupująca na zwartym obszarze duży zbiór podmiotów specjalizujących się w organizacji i fizycznym przepływie mas towarowych. Ma charakter publiczny. Stanowi punkt styku popytu i podaży usług logistycznych i transportowych, LOGISTYKA - proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta, KLIENT - osoba nabywająca towar lub usługę, DETALISTA - Osoba sprzedająca towary, zwykle nie podlegające odsprzedaży, jednorazowo w niewielkich ilościach.,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne