1) kucharz, kucharka a) chef b) shop assistant c) musician d) waiter, waitress 2) aktor/aktorka a) mechanic b) computer technician c) waiter, waitress d) actor,actress 3) osoba sprzątająca a) farmer b) hairdresser c) chef d) cleaner 4) informatyk a) computer technician b) driver c) guard d) chef 5) lekarz, lekarka a) doctor b) computer technician c) shop assistant d) firefighter 6) kierowca a) footballer b) driver c) hairdresser d) guard 7) rolnik a) farmer b) actor,actress c) mechanic d) firefighter 8) strażak a) cleaner b) firefighter c) computer technician d) nurse 9) strażnik, strażniczka a) police officer  b) shop assistant c) photographer d) guard 10) fryzjer, fryzjerka a) hairdresser b) shop assistant c) footballer d) chef 11) mechanik a) hairdresser b) firefighter c) mechanic d) photographer 12) muzyk a) mechanic b) musician c) guard d) firefighter 13) pielęgniarz, pielęgniarka a) musician b) guard c) actor,actress d) nurse 14) fotograf a) firefighter b) photographer c) nurse d) farmer 15) policjant, policjantka a) musician b) guard c) photographer d) police officer  16) sprzedawca, sprzedawczyni a) firefighter b) nurse c) police officer  d) shop assistant 17) kelner/kelnerka a) waiter, waitress b) musician c) computer technician d) firefighter 18) nauczyciel, nauczycielka a) actor,actress b) guard c) teacher d) computer technician 19) badacz, odkrywca a) actor,actress b) teacher c) waiter, waitress d) explorer 20) fryzjer a) farmer b) teacher c) hairdresser d) mechanic

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?