1) 1 + 5 = a) 10 b) 6 c) 8 2) 3 + 6 =  a) 10 b) 8 c) 9 3) 2 + 6 = a) 7 b) 8 c) 9 4) 4 + 5 = a) 9 b) 7 c) 4 5) 6 + 4 = a) 9 b) 8 c) 10 6) 8 + 0 = a) 8 b) 0 c) 9 7) 2 + 2 = a) 5 b) 4 c) 2 8) 0 + 3 = a) 4 b) 0 c) 3 9) 5 + 5 = a) 10 b) 9 c) 5 10) 3 + 4 = a) 5 b) 7 c) 8

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?