1) aga kupiła dwa jabłka jedno dała karolowi a drugie kacprowi ile wydała pieniędzy za dwa jabłka a) 20 zł b) 2 zł c) 1 zł d) 8 zł e) 15 zł f) 100 zł

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?