1) Przez resztki śniegu przebijają się: a) przebiśniegi b) słoneczniki 2) Do Polski wracają: a) sikory b) bociany 3) Dni stają się: a) dłuższe b) krótsze 4) Pszczoły: a) wylatują z uli b) zapadają w długi sen 5) Z zimowego snu budzą się: a) jeże b) koty

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?