1) W zdaniu: "Małgosia i Tomek nauczyli się do sprawdzianu" podmiotem jest: a) Tomek b) Małgosia c) Małgosia i Tomek d) nauczyli e) do sprawdzianu f) nauczyli się 2) Wypowiedzenie: "Zdalne nauczanie" to: a) zdanie pojedyncze b) równoważnik zdania c) zdanie podrzędnie złożone 3) Orzeczenie to: a) czasownik osobowy w zdaniu b) czasownik zakończony na -no, -to w zdaniu c) bezokolicznik (-ć, -ść) 4) Podmiot w zdaniu to: a) czynność, która jest wykonywana b) wykonawca czynności c) dowolne określenie orzeczenia 5) W zdaniu: "Niedługo będziemy przerabiali nową lekturę" orzeczeniem jest: a) niedługo b) będziemy c) będziemy przerabiali d) nową lekturę e) lekturę 6) Wskaż w zdaniu pomiot: "Siedzę w domu zamiast chodzić do szkoły": a) siedzę b) w domu c) chodzić d) (ja) podmiot domyślny e) nie ma podmiotu 7) Wskaż orzeczenie: Pisać, czytać, liczyć - ech, życie ucznia... a) pisać b) czytać c) liczyć d) pisać, czytać, liczyć e) nie ma orzeczenia 8) Wskaż w zdaniu podmiot: Najlepiej wywiązała się z zadania Małgosia a) najlepiej b) wywiązała się c) z zadania d) Małgosia 9) Podmiot i orzeczenie to: a) główne części zdania b) określenia 10) Jeśli w wypowiedzeniu nie ma orzeczenia, to jest ono: a) zdaniem b) równoważnikiem zdania

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?