Rozwiąż równanie: (8⅙) 3 ∶ (8⅙) 2 ∙x= (1⅙) 2, Wykonaj działanie: 2(∛64 - √34)∙(3∛8 - 2∛-1), Usuń niewymierność z mianownika: (√3+√2) / (√3 - √2), Sprowadź wyrażenie do najprostszej postaci oraz oblicz ich wartość dla podanych wartości: 2(x-3y)2 - 3 (x-2y)(x+2y)+12xy; x=3, y=-1 , Rozwiąż równanie: 12-2(x-1)2 = 4(x-2)-(x-3)(2x-5), Rozwiąż nierówność: (3x-2)2 -5x-(3x+2)(3x-2) ≤ (2-3x)2 -9x2 +4, Oblicz wartość wyrażenia: (log√128 + log32 ⅓) / log(2√2).

Wyrażenia algebraiczne - powtórzenie (liceum)

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?