Comunidade

Tadika / Prasekolah 5 9

Exemplos da nossa comunidade

10000+ resultados para 'tadika prasekolah 5 9'

Sifir 5
Sifir 5 Combinação
Operasi Tambah Hingga 10
Operasi Tambah Hingga 10 Questionário
Memadankan Perkataan Digraf dengan Gambar
Memadankan Perkataan Digraf dengan Gambar Combinação
Membilang Hingga 10
Membilang Hingga 10 Combinação
Pilih Suku Kata Diftong Yang Betul
Pilih Suku Kata Diftong Yang Betul Questionário
Padankan suku kata dengan gambar yang betul.
Padankan suku kata dengan gambar yang betul. Combinação
Sifir 2
Sifir 2 Combinação
Membilang 1-5 (Cari Pasangan Yang Betul)
Membilang 1-5 (Cari Pasangan Yang Betul) Pares correspondentes
Perkataan dengan diftong
Perkataan dengan diftong Whack-a-mole
Sentuh suku kata KV yang betul
Sentuh suku kata KV yang betul Encontre a combinação
Perkataan dengan Digraf ("kh" dan "sy")
Perkataan dengan Digraf ("kh" dan "sy") Estouro de balão
Tambah hingga 20
Tambah hingga 20 Combinação
Membilang 6-10 (Cari Pasangan Yang Betul)
Membilang 6-10 (Cari Pasangan Yang Betul) Pares correspondentes
Sifir 3
Sifir 3 Combinação
Suku Kata KVK (Penutup "-p", "-b" dan "-d")
Suku Kata KVK (Penutup "-p", "-b" dan "-d") Roda aleatória
Operasi Tolak (3 Digit)
Operasi Tolak (3 Digit) Combinação
Asas Membundar
Asas Membundar Questionário
Pilih ejaan yang betul (KV+KV)
Pilih ejaan yang betul (KV+KV) Questionário
Pilih Nombor Yang Betul
Pilih Nombor Yang Betul Questionário
Digraf "ng" dan "ny"
Digraf "ng" dan "ny" Estouro de balão
Pilih Suku Kata KVKK Yang Betul
Pilih Suku Kata KVKK Yang Betul Questionário
Perkataan KV+KV (Menyusun Huruf)
Perkataan KV+KV (Menyusun Huruf) Anagrama
Suku Kata KV
Suku Kata KV Combinação
Letupkan Belon (Asas Operasi Tambah)
Letupkan Belon (Asas Operasi Tambah) Estouro de balão
Membilang hingga 100
Membilang hingga 100 Abra a caixa
Frasa Dengan Diftong
Frasa Dengan Diftong Anagrama
Perkataan dengan Digraf ("sy" dan "kh")
Perkataan dengan Digraf ("sy" dan "kh") Perseguição do labirinto
Teka-teki haiwan
Teka-teki haiwan Questionário de imagens
Pukul Tikus Tanah (Operasi Tambah Hingga 18)
Pukul Tikus Tanah (Operasi Tambah Hingga 18) Whack-a-mole
Operasi Tambah dan Tolak
Operasi Tambah dan Tolak Questionário
K2 BM Pilih ayat yang betul berdasarkan gambar
K2 BM Pilih ayat yang betul berdasarkan gambar Combinação
DERIA SAYA - SAINS AWAL PRASEKOLAH by Cikgu Effe
DERIA SAYA - SAINS AWAL PRASEKOLAH by Cikgu Effe Questionário de programa de televisão
Cari Kata (Diftong and Vokal Berganding)
Cari Kata (Diftong and Vokal Berganding) Caça-palavras
Operasi Tolak 2 Digit dan 1 Digit
Operasi Tolak 2 Digit dan 1 Digit Combinação
Susun perkataan menjadi ayat yang betul (Asas KV 1)
Susun perkataan menjadi ayat yang betul (Asas KV 1) Desembaralhar
Perkataan KV+KVK
Perkataan KV+KVK Whack-a-mole
Operasi Tambah (3 Digit)
Operasi Tambah (3 Digit) Combinação
Perkataan KV+KV (Vokal "a", "i" dan "u")
Perkataan KV+KV (Vokal "a", "i" dan "u") Encontre a combinação
Pilih suku kata KVK  yang betul (Penutup "n")
Pilih suku kata KVK yang betul (Penutup "n") Questionário
Perkataan KV+KV (vokal "a" dan "i")
Perkataan KV+KV (vokal "a" dan "i") Whack-a-mole
Operasi Tambah dan Tolak (Hingga 10)
Operasi Tambah dan Tolak (Hingga 10) Perseguição do labirinto
Perkataan KV+KV
Perkataan KV+KV Encontre a combinação
Melengkapkan Ayat (Perkataan dengan Digraf)
Melengkapkan Ayat (Perkataan dengan Digraf) Palavra ausente
Operasi Tambah dan Tolak hingga 20
Operasi Tambah dan Tolak hingga 20 Encontre a combinação
Operasi Tambah dan Tolak
Operasi Tambah dan Tolak Questionário
Operasi Tambah
Operasi Tambah Questionário
Mencari Pasangan (Operasi Tambah Kurang dari 10)
Mencari Pasangan (Operasi Tambah Kurang dari 10) Pares correspondentes
Cari Kata (Perkataan dengan Konsonan Berganding)
Cari Kata (Perkataan dengan Konsonan Berganding) Caça-palavras
Melabel Gambar (Perkataan Vokal Berganding)
Melabel Gambar (Perkataan Vokal Berganding) Diagrama marcado
Cari Pasangan (Vokal Berganding)
Cari Pasangan (Vokal Berganding) Pares correspondentes
Perkataan Vokal Berganding
Perkataan Vokal Berganding Encontre a combinação
Cari Kata (Vokal Berganding)
Cari Kata (Vokal Berganding) Caça-palavras
Perkataan dengan Digraf
Perkataan dengan Digraf Perseguição do labirinto
Operasi Tambah Hingga 18
Operasi Tambah Hingga 18 Combinação
Operasi Darab: Sifir 2
Operasi Darab: Sifir 2 Verdadeiro ou falso
Operasi Tolak (3 Digit Tanpa Mengumpul Semula)
Operasi Tolak (3 Digit Tanpa Mengumpul Semula) Combinação
Nombor Dalam Tertib Menaik
Nombor Dalam Tertib Menaik Desembaralhar
Perkataan Digraf ("NG", "NY", "SY", dan "KH")
Perkataan Digraf ("NG", "NY", "SY", dan "KH") Verdadeiro ou falso
Operasi tambah hingga 20
Operasi tambah hingga 20 Combinação
S&P Game Night
S&P Game Night Caça-palavras
Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?