1) Maksud hijrah a) Berpindah  b) Berjalan-jalan c) Berlari d) nama bulan 2) Hijrah dalam konteks sirah Nabi Muhammad, bermaksud a) Berhijrah dari Madinah ke Mekah b) Berhijrah dari perbuatan buruk kepada yang baik c) Berhijrah dari Mekah ke Madinah d) Berhijrah ke kota Mesir 3) Hikmah disebalik hijrah Rasulullah a) Pelawaan penduduk Mekah b) Musyrikin Mekah semakin menindas orang Islam c) Orang kafir rasa terancam d) Menambah pengalaman 4) Allah membenarkan penghijrahan kerana... a) Mengenali budaya orang lain b) Kehidupan orang Islam semakin perit c) Melawati tempat tinggal orang lain d) Hidup mesti ziarah menziarahi 5) Berikut merupakan individu yang terlibat dalam hijrah Nabi kecuali, a) Abdullah bin Abi Bakar b) Asma binti Abi Bakar c) Hamzah bin Abdul Mutalib d) Amir bin Fuhairah 6) Nyatakan peranan Abdullah bin Uraiqit dalam penghijrahan Nabi Muhammad. a) Pembawa makanan b) Pembawa berita c) Pengembala kambing d) Penunjuk jalan 7) Berikut merupakan peranan Amir bin Fuhairah dalam penghijrahan Nabi Muhammad, kecuali: a) Memastikan bekalan minuman mencukupi b) Menutup jejak kaki Asma ' dan Abdullah bin Abu Bakar c) Menjayakan hijrah nabi d) Penunjuk jalan 8) Pada pandangan anda, apakah yang perlu dilakukan bagi mengekalkan keharmonian hidup negara pelbagai agama? (soalan KBAT) a) Saling menghina agama orang lain b) Menganggu upacara ibadat agama yang lain c) Hormati perbezaan agama dan kepercayaan orang lain d) Menyakiti hati penganut agama lain. 9) Iktibar daripada peristiwa hijrah  a) Melakukan sesuatu dengan ikhlas b) Tenang dan tabah hadapi cabaran c) Menerima pendapat orang lain d) Melakukan sesuatu perkara dengan segera 10) Kebebasan beragama, adalah salah satu daripada hak asasi manusia. a) Betul b) Salah c) Tak pasti d) Ragu-ragu

Tabela de classificação

Abra a caixa é um modelo aberto. Ele não gera pontuações para tabelas de classificação.

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?