הוֹלֶכֶת, קָם, קָמָה, לוֹבֶשֶׁת, הוֹלֵךְ, לוֹבֵשׁ, אוֹכֶלֶת, אוֹכֶל,

Tema

Fontes

Opções

Tabela de classificação

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?