Crie melhores lições mais rapidamente
Sübhâneke Allâhümme Ve bi hamdik Ve tebâra kesmük Ve teâlâ ceddük Ve celle senâük Ve lâ ilâhe ğayruk.

Tema

Opções

Tabela de classificação

Alternar o modelo

Interativos