1) Rajah menunjukkan litar elektrik a) bersiri b) selari 2) Rajah menunjukkan litar elektrik a) bersiri b) selari 3) Mentol dalam litar a) menyala kerana suis terbuka. b) tidak menyala kerana suis tertutup. c) tidak menyala kerana suis terbuka d) menyala kerana suis tertutup. 4) Mentol dalam litar elektrik a) menyala b) tidak menyala 5) Mentol dalam litar elektrik tidak menyala kerana a) sel kering sedikit b) litar elektrik tidak lengkap c) litar elektrik lengkap d) bilangan mentol sedikit 6) Rajah menunjukkan simbol bagi a) sel kering b) mentol c) suis terbuka d) suis tertutup 7) Rajah menunjukkan simbol bagi  a) sel kering b) mentol c) suis terbuka d) suis tertutup 8) Apa yang perlu kamu lakukan untuk menyalakan kesemua mentol dalam litar ? a) pastikan kedua-dua suis tertutup. b) pastikan kedua-dua suis terbuka. c) menambah sel kering d) menambah mentol. 9) Mentol dalam litar manakah menyala lebih terang? a) b) 10) Pilih pernyataan yang benar. a) Kecerahan semua mentol adalah sama. b) Satu mentol cerah, satu mentol malap. 11) Pilih pernyataan yang benar. a) Kecerahan semua mentol adalah sama. b) Satu mentol cerah, satu mentol malap. 12) Pilih pernyataan yang benar. a) Terdapat satu laluan arus elektrik. b) Terdapat dua laluan arus elektrik. 13) Apa yang perlu dilakukan untuk menambah kecerahan nyalaan mentol? a) Tambah sel kering. b) Tambah mentol. c) Tambah suis. 14) Pilih pernyataan yang benar. a) Mentol disusun secara selari. b) Mentol disusun secara bersiri. 15) Pilih pernyataan yang benar. a) Mentol mendapat jumlah tenaga elektrik yang sama. b) Mentol mendapat jumlah tenaga elektrik yang tidak sama.

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?