Crie melhores lições mais rapidamente
1. Što je ura ili sat?, 2. Što prikazuje mala kazaljka, a što velika?, 3. Mala kazaljka obiđe cijeli krug za 12 sati? DA ili NE, 4. Koliko jedan sat ima minuta?, 5. Koliko traje jedan dan?, 6. Dan je vrijeme od ponoći jednog dana do ponoći drugog dana? DA ILI NE, 7. Prikaži na satu 12:45, 8.  Što je godina?, 9. Prikaži na satu podne:, 10. Što je kalendar?, 11. Prikaži na satu 15:30, 12. Što sve sadržava datum?, 13. Nabroj vrste kalendara., 14. Koji je mjesec 5. po redu?, 15. Prikaži na satu 8:15, 16. Koji je mjesec 11. po redu?, 17. Koji je mjesec po redu lipanj?, 18. Koji je mjesec po redu rujan?, 19. U kojem mjesecu počinje jesen?, 20. U kojem mjesecu počinje ljeto?.

Tabela de classificação

Roda aleatória é um modelo aberto. Ele não gera pontuações para tabelas de classificação.

Visite nosso site para desktop para alterar o tema ou as opções, definir uma tarefa ou criar sua própria atividade.

Alternar o modelo

Interativos