1) Murid sekolah tidak dibenarkan berambut ___________ . a) pendek b) panjang c) kecil 2) Biji kuaci berbentuk _______________. a) tebal b) panjang c) leper 3) Pak Rahman mempunyai misai yang ____________ dan lebat. a) lonjong b) leper c) tebal 4) Buku Aini lebih ___________ daripada buku Zaki a) nipis b) bulat c) tajam 5) Aidil dan Chun Han memakai topi yang _______ , manakala Cikgu Chan memakai topi yang_________ a) panjang , pendek b) kecil , besar c) tebal , nipis

Tabela de classificação

Abra a caixa é um modelo aberto. Ele não gera pontuações para tabelas de classificação.

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?