1) Yang manakah bukan ahli keluarga? a) Ayah b) Ibu c) Kucing 2) Yang manakah adab bergaul dalam keluarga? a) Bersalaman b) Memberus gigi c) Bergaduh 3) Apakah akibat tidak menjaga adab berkeluarga? a) Kasih sayang bertambah b) Mendapat ketenangan jiwa c) Keluarga bepecah belah 4) Kita tidak boleh bercakap kasar kepada? a) Nenek dan datuk b) Bunga dan lebah c) Harimau 5) Kita perlu membaca ____ untuk keluarga. a) Doa b) Buku c) Menyanyi

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?