____ telah memperkenalkan penggunaan sistem ____ wajah untuk merekodkan kehadiran murid, guru dan kakitangan sekolah itu. Penggunaan mesin pengimbas wajah yang lebih mesra ____ itu ialah alternatif bagi mengatasi ____ pada mesin pengimbas jari sebelumnya. Perkembangan teknologi terkini itu selaras dengan Pembelajaran ____ yang dapat menarik minat terhadap ____. Dua inisiatif tersebut membantu pihak sekolah mengurangkan masalah disiplin dalam kalangan murid. Guru dapat mengenal pasti identiti mereka kerana mesin pengimbas dihubungkan dengan ____ yang menyimpan segala rekod kedatangan dan masalah disiplin murid. Warga sekolah teruja akan teknologi imbasan ini. Selain dapat ____ masalah disiplin, penggunaan mesin ini ____ masa guru. Guru tidak perlu lagi menandakan buku rekod kedatangan murid pada setiap pagi.

TEKNOLOGI IMBASAN WAJAH (CG SATINA MARIA BINTI MOKTAR)

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?