1) Berapakah bilangan ayat dalam surah al-fatihah? a) 8 b) 7 c) 6 2) Surah al-fatihah merupakan surah yang ............................. dalam al-Quran. a) Kedua b) Terakhir c) Pertama 3) Surah al-fatihah diturunkan di Mekah. a) Betul b) Salah 4) Al-fatihah bermaksud ............................... . a) Permulaan b) Pengakhiran c) Pembukaan 5) Surah al-fatihah juga dikenali sebagai .......................... . a) Ummul kitab b) Abul kitab c) Ahlul kitab 6) Membaca surah al-fatihah adalah salah satu rukun dalam solat . a) Salah b) Betul 7) Berapa kali kah kita membaca surah al-fatihah dalam solat sehari? a) 12 b) 15 c) 17 8) Memulakan sesuatu pekerjaan dengan membaca ___________________ a) Basmalah b) Alhamdulillah c) Subhanallah 9) Allah yang Maha Pemurah lagi Maha ________________________ a) Besar b) Penyayang c) Agung 10) Surah Al Fatihah ialah Surah ________________ a) Makkiyah b) Madaniyyah c) Mesir

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?