1) Apakah daya tarikan graviti a) Daya yang membolehkan kapal terbang di angkasa b) Daya yang menarik objek ke arah pusat Bumi c) Daya yang membolehkan objek terapung di bumi d) Daya membolehkan kapal selam timbul ke permukaan air 2) Antara pernyataan berikut, yang manakah betul tentang tarikan graviti bumi? a) Tarikan graviti bumi menarik semua objek ke arah pusat graviti b) Objek yang ringan tidak mengalami tarikan graviti bumi c) Burung yang terbang di langit tidak mengalami tarikan graviti d) Hidupan di dasar laut tidak mengalami tarikan graviti bumi 3) Antara berikut, yang manakah tidak menunjukkan kesan tarikan graviti bumi? a) b) c) d) 4) Apakah yang akan berlaku jika Bumi tiada tarikan graviti a) Tumbuhan tidak boleh menjalankan fotosintesis b) Objek yang dilepsakan dari pegangan akan jatuh ke lantai c) Bumi tidak dapat menerima cahaya dan haba dari matahari d) Semua objek di bumi tidak dapat berada pada kedudukannya 5) Mengapakah buah epal itu jatuh ke tanah? a) Buah epal jatuh ke tanah disebabkan buah itu berat b) Buah epal jatuh ke tanah disebabkan tarikan graviti c) Buah epal jatuh ke tanah disebabkan rintangan angin 6) Mengapakah angkasawan terapung apabila berada di angkasa? a)  Angkasawan terapung kerana tiada tarikan graviti. b) Angkasawan terapung kerana tarikan graviti 7) Daya yang menarik semua objek ke pusat Bumi dikenali sebagai daya _________________.  a) Magnet b) Tolakan c) Graviti d) Tarikan 8) Graviti menyebabkan objek ____________ ke bawah. a) jatuh b) terapung 9) Manakah antara berikut merupakan kesan graviti bumi? a) Belon Udara b) Kapal terbang c) Air Terjun d) Helikopter 10) Semua objek di bumi berada pada kedudukan kerana _____________. a) Daya tarikan graviti b) Daya tolakan graviti c) Daya tarikan graviti bulan d) Daya tarikan matahari

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?