1) Peristiwa Israk dan Mikraj berlaku pada malam ... a) 15 Ramadhan Tahun ke 15 kerasulan b) 13 Syawal Tahun ke 12 kerasulan  c) 27 Rejab Tahun ke 13 kerasulan d) 27 Rejab Tahun ke 12 kerasulan  2) Apakah pengertian Israk ? a) Perjalanan nabi diwaktu malam dari Masjid Nabawi di Madina ke Masjid Al aqsaa b) Perjalanan nabi diwaktu malam dari masjid Al aqsa di Palestin ke Masjid Al-Haram di mekah c) Perjalanan nabi diwaktu malam dari Masjidil Alharam di mekah ke masjid Al aqsa di Palestin 3) Apakah perngertian Mikraj? a) Perjalanan Nabi Muhd dari Masjid Al-Aqsa ke Baitul Makmur b) Perjalanan nabi Muhd dari masjid Al aqsa hingga ke Baitul Makmur  c) Perjalan nabi Muhd dari Masjid Al-Haram ke Baitul Makmur 4) Siapakah orang yang disayangi oleh Rasuluallah yang telah meninggal pada ketika itu? a) Abu Talib & Siti Khadijah  b) Abduallah & Abu Talib c) Abu Bakar & Aisyah d) Abu Jahal & Abu Lahab 5) Siapakah yang menjemput Nabi Muhd ke Baituallah sebelum peristiwa Israk? a) Malaikat Izrail b) Malaikat Mikail c) Malaikat Israfil d) Malaikat Jibril 6) Apakah yang dinaiki oleh Rasuluallah pada peristiwa Israk itu? a) Kuda  b) Unicorn c) Burok d) Ayam 7) Berapakah langit yang dikunjungi oleh Rasuluallah pada peristiwa Mikraj? a) 8 b) 7 c) 9 d) 5 8) Siapakah yang berada di langit ke empat? a) Nabi Idris b) Nabi Yusuf c) Nabi Isa dan Yahya d) Nabi Harun 9) Apakah itu Sidratul Muntaha? a) Sebatang pohon besar dan mengalir air jernih dari penggal pokoknya b) sebatang pohon kecil dan mangalir air sungai dari penggal penggal pokonya

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?