Sik - Agama yang diasakan oleh Kabir atau lebih dikenali sebagai Nanak, Hindu - Dewa utama dikenali sebagai Trimurti, Buddha - Pengasasnya Sidharta Gautama Buddha, Islam - Agama yang meng-Esakan Allah, Yahudi - Mendakwa bangsanya merupakan umat terpilih disisi tuhan, Kristian - Menekankan Doktrin Triniti, Al-Quran - Kitab suci sebagai panduan, Paul - Pengasas agama Krisitian, Doktrin Triniti - Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh, Penganut agama Kristian menganggap Nabi Isa sebagai ............ - Anak tuhan, Penganut agama Buddha bersembahyang di - tokong, mencampuradukkan ajaran agama Islam dan Hindu - Agama Sik, dewa menurunkan hujan - agama Hindu mempercayai bahawa,

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?