Crie melhores lições mais rapidamente
spartansko pleme, arhonti, bog mora, geruzija, aristokracija, atensko pleme, demos, upravitelj Atene u zlatno doba, poluotok Sparte, vrhovni bog, bog pozemlja, domovina demokracije, Aristotel, ratnički polis, božica ljepote, Sokrat, poluotok Atene, Euripid, demokracija, bog sunca, u politici Atene ne sudjeluju, Partenon, božica mudrosti, bog rata, uzrok Peloponeškog rata, filozofi, Platon, Aleksandar se zove Veliki zašto?, Sofoklo, Olimp, posljedice  Peloponeškog rata, mit, Olimpija, Fillip II., 776.pr Kr., svete igre, godina drugih OI, helenizam, spartanska luka, demagog, povod Peloponeškog rata, Tukidid, dva grčka saveza, falange, filipike, kraj osvajanja Aleksandra Velikog, zadnji poraz Atene u Peloponeškom ratu, mitologija, Fidija.

Tabela de classificação

Roda aleatória é um modelo aberto. Ele não gera pontuações para tabelas de classificação.

Visite nosso site para desktop para alterar o tema ou as opções, definir uma tarefa ou criar sua própria atividade.

Alternar o modelo

Interativos