Doğru: Üçgen, Mutfak, Öğretmen, Herkes, Her şey, Fiyat, Plan, Tren, Trafik, Şair, Şiir, Kral, Ya da, Eğlence, Teneffüs, Millet, Matbaa, Kurbağa, Öğrenci, Yağmur, Merhaba, Elektrik, Domates, Perşembe, Eşofman, Krem, Çember, Matematik, Sürpriz, Çiftçi, Yanlış: Üçken, Mutvak, Öretmen, Herkez, Herşey, Fiat, Pilan, Tiren, Tırafik, Şayir, Şiyir, Kıral, Yada, Eylence, Tenefüs, Milet, Matba, Kurbağ, Örenci, Yamur, Meraba, Elektirik, Domatez, Perşenbe, Eşortman, Kırem, Çenber, Matamatik, Süpriz, Çifci,

Sözcüklerin Doğru Yazılışı

Tema

Opções

Tabela de classificação

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?