Crie melhores lições mais rapidamente
1) Kada je Dubrovnik postao neovisan grad-država? 2) Što je bio razvijeno?  3) Čime su trgovali? 4) Koje su zemlje bile dva najvažnija odredišta? 5) Što su kupovali u Engleskoj? 6) Što i gdje su plaćali turskom sultanu? 7) Tko je svetac-zaštitnik Dubrovnika? 8) Koliko je trajala Dubrovačka republika? 9) Latinski naziv za Dubrovnik?

Tema

Opções

Tabela de classificação

Abra a caixa é um modelo aberto. Ele não gera pontuações para tabelas de classificação.

Alternar o modelo

Interativos