1) Unit-unit dalam kumpulan atau sistem rangkaian tak berwayar berhubung menggunakan a) gelombang radio b) kabel gentian optik c) gelombang cahaya. d) kabel pasangan pertiuh bertebat 2) Komputer dalam rangkaian boleh dihubungkan melalui medium yang berikut kecuali a) kabel b) satelit. c) CD-ROM. d) bluetooth. 3) Antara yang berikut, yang manakah bukan bentuk perhubungan tanpa wayar? a) Wifi b) 4G c) USB d) Bluetooth 4) Apakah perkakasan yang sering dihubung menggunakan rangkaian berwayar? a) Tablet PC. b) Mesin faks. c) Telefon pintar. d) Komputer riba. 5) Peranti titik capaian tanpa wayar digunakan dalam a) rangkaian isyarat satelit b) rangkaian tanpa wayar c) rangkaian berwayar d) rangkaian laluan komputer 6) Ahmad sedang melayari internet apabila dia terjumpa sebuah laman web yang dibina oleh Cikgu Amir. Cikgu Amir menceritakan tentang dirinya dan hobinya di laman web tersebut. Apakah laman web yang dibina oleh Cikgu Amir? a) laman web organisasi b) laman web peribadi c) laman web maklumat d) laman web komersial 7) www.bernama.com ialah alamat laman web jenis a) laman web organisasi b) laman web peribadi c) laman web maklumat d) laman web berita 8) AND dan OR ialah contoh operator pencarian a) sejagat b) enjin gelintar c) Boolean d) berfrasa 9) Antara yang berikut, yang manakah bukan jenis enjin gelintar? a) Google b) Yahoo! c) Bing d) Facebook 10) Peranti yang menukar isyarat komputer berbentuk digital kepada isyarat berbentuk analog ialah a) Hab b) Penghala c) Modem d) Suis

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?