1) go to the health centre a) iść do przychodni b) wezwać karetkę c) zaciąć się w palec d) wysoka temperatura 2) When did it happen? a) Jak to zrobiłeś? b) Kiedy to się stało? c) Co ci się stało? d) Jak się teraz czujesz? 3) wezwać karetkę a) have a cough b) have a fever c) have flu d) call an ambulance 4) hope a) mąż b) ukryć c) mieć nadzieję d) dziura 5) discovery a) doganiać b) odkryć c) odkrycie d) podziwiać 6) You're in the soup. a) Strasznie boli. b) Jesteś w tarapatach c) Pospiesz się d) Moja noga strasznie boli 7) go to A&E a) pojechać na ostry dyżur b) zranić się w głowę c) mieć kłopoty d) brać leki

Tema

Opções

Tabela de classificação

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?