1) Hangisi kelebek, sırtüstü, kurbağa ve serbest olmak üzere 4 gruba ayrılan bir spordur? a) b) c) d) e) f) 2) Bu sporlardan hangisi topla oynanmaz? a) Voleybol b) Futbol c) Tenis d) Badminton e) Kayak 3) Bunlardan hangisi bir savunma sporudur? a) b) c) d) e) f) 4) Aşağıdakilerden hangisinde ağırlık kaldırırız? a) b) c) d)

Tema

Opções

Tabela de classificação

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?