1) al-Hakim bererti: a) maha mendengar b) maha melihat c) maha bijaksana 2) al-'Alim bererti: a) maha mengetahui b) maha kaya c) maha adil 3) Dalil Allah al-Hakim dan al-'Alim terdapat dalam surah a) al-Baqarah ayat 3 b) al-Ikhlas ayat 1 c) al-Nisa' ayat 26 4) Kebijaksanaan Allah a) sama seperti manusia b) Tiada Tandingan c) Seperti malaikat 5) Kesan beriman dengan Asma'ul Husna al-'Alim dan al-Hakim a) Malas beribadat b) Suka bergaduh c) Taat perintah Allah 6) Kesan beriman dengan Asma'ul Husna al-'Alim dan al-Hakim a) Membenci guru b) Suka belajar c) Belajar perkara yang tidak berfaedah 7) Kesan beriman dengan Asma'ul Husna al-'Alim dan al-Hakim a) Bersyukur kepada Allah b) Kecewa c) Selalu marah 8) Kesan beriman dengan Asma'ul Husna al-'Alim dan al-Hakim a) Merasa kita lebih bijak dari Allah b) Bangga diri c) Redho dengan ketentuan Allah 9) Berikut kesan beriman dengan Asma'ul Husna al-'Alim dan al-Hakim kecuali... a) Menghormati Guru b) Menyayangi ibubapa c) memukul kucing 10) Dalil Naqli ialah a) Buku teks dan internet b) al-Quran dan Hadith c) Majalah dan surat khabar

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?